O UREDU

Arhitektonski ured „SB-Projektiranje“ osnovao je Siniša Bjelica 1994. godine. Tijekom desetljeća neprekidnog rada realizirano je više stotina  projekata i osvojeno je više arhitektonskih natječaja. Siniša Bjelica je sudjelovao kao član ili predsjednik ocjenjivačkog suda u nekoliko nacionalnih, javnih, arhitektonskih natječaja.

Ured „SB-Projektiranje“ posjeduje sve potrebne dozvole, licence i ovlaštenja kako bi svojim investitorima pružio kompletnu arhitektonsku podršku od izrade urbanističkih planova nižeg reda, izrade idejnih i glavnih projekata, ishođenja građevinskih dozvola do izrade izvedbene projektne dokumentacije.

Ured uglavnom djeluje na području Republike Hrvatske s kompetencijama u svim segmentima arhitektonskog projektiranja te se uistinu može zvati „all-around“ arhitektonskim uredom.

TIM

Siniša Bjelica, dipl.ing.arh.

DIPLOMIRAO 1992. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

OVLAŠTENI ARHITEKT A 172

OVLAŠTENI ARHITEKT URBANIST A-U 580

SUGLASNOST MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZRADE NACRTA PROVEDBENIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA (UPU)

DOPUŠTENJE MINISTARSTVA KULTURE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNIH DOBARA

ČLAN ODBORA HZN HRVATSKI ZAVOD ZA NORME TO TEHNIČKI ODBOR 546 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

ČLAN SKUPŠTINE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA, ODBORA ZA CJENIK USLUGA HKA I  ODBORA ZA INFORMATIZACIJU, WEB I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

sinisa@sbprojektiranje.com

Tamara Lövey, dipl.ing.arh.

DIPLOMIRALA 1996. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

OVLAŠTENA JE ARHITEKTICA OD 2004. (ČLANSTVO U MIROVANJU)

OSIM ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA, SPECIJALIZIRALA SE ZA ZAŠTITU OD POŽARA TE JE OVLAŠTENA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA, KAO I ELABORATA ZAŠTITE NA RADU.

OVLAŠTENA JE OSOBA ZA IZRADU ENERGETSKIH CERTIFIKATA.

ČLAN JE HRVATSKOG DRUŠTVA KNJIŽEVNIKA ZA DJECU I MLADE OD 2013.

OBJAVILA JE 8 ROMANA ZA MLADE I ODRASLE, KOJI SU UVRŠTENI U KNJIŽNICE DILJEM HRVATSKE, A U NEKIM ŠKOLAMA SU JOJ KNJIGE UKLJUČENE U IZBORNU LEKTIRU.

tamara@sbprojektiranje.com

Karlo Barta, mag.ing.arch.

DIPLOMIRAO 2018. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

karlo@sbprojektiranje.com

Filip Besednik, mag.ing.arch.

DIPLOMIRAO 2018. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

filip@sbprojektiranje.com

Luka Krmpotić mag.ing.arch.

DIPLOMIRAO 2016. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

luka@sbprojektiranje.com

Ante Nenadić, dipl.ing.arh.

DIPLOMIRAO 2009. NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU.

ante@sbprojektiranje.com

Tomislav Pecak

USLUGE

ARHITEKTONSKI PROJEKTI ZGRADA

PROJEKTI UNUTARNJEG UREĐENJA

PROSTORNO PLANIRANJE

STRUČNI NADZOR

EU PROJEKT

Naziv projekta / Uvodim BIM – Povećanje kapaciteta i konkurentnosti poslovanja tvrtke SB-Projektiranje d.o.o.
Opis projekta / Dana 28.11.2017., tvrtka SB-Projektiranje d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Uvodim BIM“ referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.1405. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Projektom će se utjecati na povećanje učinkovitosti poslovnog procesa tvrtke, kroz ulaganje u nabavu računalnih programa i opreme, te redizajnom web stranice, čime će se optimizirati poslovni procesi.
Cilj projekta / Opći cilj projekta je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Dana 09.10.2020. odobren nam je ‘Program COVID – 19’ zajam za obrtna sredstva namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.